Nieuws

  Afvalwaterbehandeling bij een Belgische steenfabriek Chemtrade international bv heeft de opdracht binnen gehaald om bij een Belgische steenfabriek, van één van de toonaangevende fabrikanten, een compacte afvalwaterbehandelingsinstallatie te mogen leveren. Het betreft hier een zogenaamde bandfilterinstallatie.Er is voor deze installatie gekozen omdat het hier een relatief...

Nieuwe afvalwaterzuivering bij Belgisch coating bedrijf Eind vorig jaar is Chemtrade International bv benaderd door een Belgisch coating bedrijf om een voorstel te maken voor vervanging van de huidige afvalwaterbehandelingsinstallatie. Deze was toe aan een modernisering om zo weer te kunnen voldoen aan de huidig gestelde...

Chemtrade international bv heeft in samenwerking met EFA-Chemie GmbH afgelopen maart een nieuwe bandfilterbehandelingsinstallatie geleverd aan een Belgisch metaalrecycling bedrijf voor de behandeling van hun afvalwater....

Chemtrade international bv heeft in samenwerking met EFA Chemie GmbH een geheel nieuwe afvalwaterbehandelingsinstallatie mogen leveren aan een Brabants ontlakkingbedrijf. Dit bedrijf heeft specifiek gekozen voor Chemtrade International vanwege de goede onderlinge band die afgelopen jaren is opgebouwd en spreekt ook hiermee zijn vertrouwen uit...

Chemtrade international bv heeft voor één van de vooraanstaande verffabrikanten in ons land een passende oplossing geleverd voor het afvalwater. Dit afvalwater, wat bestaat uit spoelwater uit de productieketels, wordt in batches behandelt in een compacte bandfilterinstallatie....

Voor een drukkerij die fors heeft uitgebreid mochten wij eind dit jaar de nieuwe afvalwaterzuivering leveren. Uiteraard is er voorafgaand een gedegen onderzoek geweest naar hoe het afvalwater, wat bestaat uit spoelwater van inkten, het best behandelt kan worden. Ook hier kwamen we uit op een...

Chemtrade international bv levert een ruim aanbod aan ontschuimers/defoamers. Het inzet gebied is zeer breed en varieert van de food industrie tot beton industrie. Ons pakket omvat o.a. siliconen houdende, siliconen vrije ontschuimers maar ook op basis van water, olie (emulsies), speciale esters en ontschuimers op basis...

Bij veel industrieën komen er zware metalen in het afvalwater terecht. Denk hierbij aan koper/zink/chroom/lood/ijzer/nikkel. Alvorens het afvalwater geloosd mag worden dienen deze metalen tot onder de emissie-eisen gereduceerd te worden. Als deze zware metalen complex gebonden zijn lukt dit vaak niet met de traditionele...