Kunststofrecycling

Processen

Ook bij het recyclen van plastics komt water van pas. Dit omdat de plastics ontdaan moeten worden van vervuiling. Het is van groot belang dat er weer een zo zuiver mogelijk plastic granulaat teruggewonnen wordt uit gebruikt plastic. Het plastic wordt dus gewassen maar daarnaast wordt er direct ook gebruikt gemaakt van de verschillende soortelijke gewichten van plastic om deze te scheiden. PET en PS bijvoorbeeld hebben een hoog soortelijk gewicht en zullen zinken in gewoon water. HDPE en PP blijven drijven.
Op deze manier worden niet alleen de verschillende soorten plastic gescheiden maar ook meteen gewassen.
Door bepaalde toevoegingen aan water kan je bepalen welke plastics je wilt laten drijven of juist zinken.
Het water wat hierbij gebruikt wordt wordt meestal gedurende een bepaalde periode in omloop gehouden. Gedurende deze tijd wordt het wel gereinigd middels fysisch chemische afvalwaterbehandeling. Dit omdat anders het vuil te veel opbouwt en de standtijd van het water zeer kort is.

Chemie

De fysisch chemisch afvalwaterbehandeling voor deze processen bestaat veelal uit een coagulant en een flocculant. Soms volstaat een kationisch flocculant, echter zien we de beste resultaten bij een 2- stap behandeling. Uiteraard is het ook heel afhankelijk welke vervuiling het type plastic afval met zich meebrengt. Een PET fles brengt een ander soort vervuiling met zich mee dan een plastic folie of tandpasta tube. Bepaalde vervuiling kan de pH waarde van het recycling water ook beïnvloeden waardoor er ook een stuk pH correctie benodigd is. Meestal is het water te ‘zuur’ en is een natronloog dosering nodig. Dit zorgt er dan voor dat het water in een neutraal bereik komt waardoor ook de flocculant goed zijn werk kan doen.

pH correctie   >   coaguleren   >    flocculeren

 

Behandelinstallaties

Afhankelijk van de totale grootte van de verwerkingsinstallatie en de bijbehorende waswater kan er gekozen worden voor behandeling van de totale stroom of voor een deelbehandeling.
Het wordt in elk geval in een doorloopsysteem behandelt met dosering van chemie In-Line. Dit omdat er een continue aanvoer van water benodigd is en er dus niet een volume tijdelijk uitgehaald kan worden voor behandeling. er zal zelfs continue gesupplementeerd moeten worden wegens het verlies aan verdamping en het water dat meegaat in het slib
De vrijgekomen vervuiling kan dan met bijvoorbeeld een DAF (Dissolved Air Flotation) unit, lamellenseparator of Dortmundtank gescheiden worden van het schone water.

 

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor uw project te bespreken.