Nieuwe afvalwaterbehandelingsinstallatie voor Belgische Schrootplaats. Afvalwaterinstallatie voor Belgische Schrootplaats - Chemtrade International b.v.

Afvalwaterinstallatie voor Belgische Schrootplaats

Afvalwaterinstallatie voor Belgische Schrootplaats

Chemtrade international bv heeft in samenwerking met EFA-Chemie GmbH afgelopen maart een nieuwe bandfilterbehandelingsinstallatie geleverd aan een Belgisch metaalrecycling bedrijf voor de behandeling van hun afvalwater.
De keuze voor zo wel Chemtrade international bv en EFA-Chemie GmbH kwam voort uit positieve ervaring van andere productievestigingen van de klant in het buitenland met de geboden installatie en service van beide leveranciers.
Het afvalwater dat behandelt dient te worden is afkomstig van de afvoer van hemelwater van het opslagterrein. Dit wordt vervuild door oliën, olie emulsies en fijn metaal. Dit dient gereinigd te worden alvorens het naar het riool geleid wordt.
Voor deze afvalwaterstroom is gekozen voor een EFAMAT PC600 bandfilterinstallatie en een reactiesplitsingsmiddel uit de EFAPUR 1600 serie.
Het te behandelen afvalwater wordt verzameld in een grote buffer van 60m³. Grote buffers zorgen voor een stabielere conditie van het afvalwater, eventuele pieken in de afvalwaterstroom van bepaalde concentraties worden dan gedempt. De EFAMAT PC600 bandfilterinstallatie behandelt 600 liter afvalwater per batch. Middels de poederdoseerder wordt het EFAPUR product toegevoegd in de reactor waarna dit met het elektrisch aangedreven roerwerk wordt ingemengd. Door de coagulatie, absorptie en polymerisatie scheid de vervuiling zich af van het water en ontstaat dus het vuile slib eb het schone water. Via de filterband wordt het slib ontwaterd.  Het afvalwater is hiermee effectief behandelt en daarmee liggen de emissiewaarden van het filtraat onder de gestelde normering.

BandfilterinstalltieAfvalwaterbehandelingsinstallatie

Bent u ook op zoek naar een effectieve behandeling van úw afvalwaterstroom neemt u dan contact met ons op.