Nieuwe afvalwaterbehandelingsinstallatie voor Belgische Schrootplaats.

Afvalwaterinstallatie voor Belgische Schrootplaats

Afvalwaterinstallatie voor Belgische Schrootplaats

Chemtrade international bv heeft in samenwerking met EFA-Chemie GmbH afgelopen maart een nieuwe bandfilterbehandelingsinstallatie geleverd aan een Belgisch metaalrecycling bedrijf.
De keuze voor zo wel Chemtrade international bv en EFA-Chemie GmbH kwam voort uit positieve ervaring van andere productievestigingen van de klant in het buitenland met de geboden installatie en service van beide toeleveranciers.
Het afvalwater dat behandelt dient te worden is afkomstig van de afvoer van hemelwater van het opslagterrein. Dit wordt vervuild door oliën, olie emulsies en fijn metaal. Dit dient gereinigd te worden alvorens het naar het riool geleid wordt.
Voor deze afvalwaterstroom is gekozen voor een EFAMAT 600 Liter batch installatie en een reactiesplitsingsmiddel uit de EFAPUR 1600 serie. Hiermee wordt het afvalwater effectief behandelt en liggen de emissiewaarden onder de gestelde normering.

BandfilterinstalltieAfvalwaterbehandelingsinstallatie

Bent u ook op zoek naar een effectieve behandeling van úw afvalwaterstroom neemt u dan contact met ons op.