Steen- en betonindustrie

Processen
Afvalwater, ook wel recyclingwater, in de steen- en betonindustrie komt voort uit het produceren/zagen van (natuur)steen. Bij steenfabrieken als spoelwater voor de steenvormen en koelwater bij de zagerij. Het is natuurlijk van groot belang dat deze gesloten waterstroom zo schoon mogelijk is en ontdaan van vaste stoffen en kleuring.
Naast het afscheiden en absorberen van de fijne stofdeeltjes dienen ook vaak emulsies die door diverse toevoegingen, van o.a. kleurpigmenten, in het water terecht komen, gebroken te worden om ook de deeltjes uit de emulsie te kunnen absorberen en zo de vervuiling uit te vlokken.

Chemie
Er wordt dan ook veelvuldig gebruik gemaakt van een emulsiesplitter en een flocculant om de afvalwaterstroom gereinigd te krijgen.
Doordat het hier veelal gesloten systemen betreft is het zien we ook wel dat er gebruik gemaakt wordt van sulfaat vrije en chloride arme producten.

Behandelinstallaties
Het water dat in deze toepassingen gebruikt wordt bevindt zich in een gesloten circuit. Dit omdat er een hoge omloopsnelheid is van het water en hergebruik wenselijk is. De chemie kan in-line toegevoegd worden en het afscheiden van gevormde vlokken geschiedt bv middels een dekanter/bezinktank. Het slib wordt hier vandaan meestal nog verder ontwaterd over Big Bags of Kamerfilterpers voor optimale reductie van het slib.

afvalwaterbehandeling beton steen industrie

Neem vrijblijvend contact op