Plaatsing van afvalwaterbehandelingsinstallatie bij Belgisch coating bedrijf

Plaatsing van afvalwaterbehandelingsinstallatie bij Belgisch coating bedrijf

Nieuwe afvalwaterzuivering bij Belgisch coating bedrijf

Eind vorig jaar is Chemtrade International bv benaderd door een Belgisch coating bedrijf om een voorstel te maken voor vervanging van de huidige afvalwaterbehandelingsinstallatie. Deze was toe aan een modernisering om zo weer te kunnen voldoen aan de huidig gestelde eisen.
In samenwerking met de opdrachtgever is hier een passend oplossing voor aangeboden met gebruikmaking van enkele reeds aanwezige onderdelen.
Inmiddels is deze installatie geïnstalleerd en in gebruik genomen.

Herkomst afvalwater

Het Belgische coating bedrijf is gespecialiseerd in kataforese (KTL) en poedercoating aanbrengen op aluminium, staal, innox en gegalvaniseerd staal.
Vanuit dit proces wordt ook afvalwater gegenereerd, namelijk het spoelwater. Dit is afkomstig van de spoelbaden waar het product in ondergedompeld wordt om het te ontdoen van restanten van de beits- en ontvettingsbaden. Dit spoelwater bevat restanten van zware metalen en mag derhalve niet onbehandeld geloosd worden op oppervlaktewater of riolering.

Aanpak

Zoals gebruikelijk is ook het nemen van een monster van het afvalwater en dit analyseren en testen op de behandelmogelijkheden weer de eerste stap geweest.
Hieruit is een behandelvoorstel gekomen waarmee het eindfiltraat ook voldoet aan de gestelde emissie-eisen van de lokale overheid.
Chemtrade international bv heeft samen met EFA-Chemie GmbH de situatie ter plaatse opgenomen en gekeken wat een passende oplossing zou zijn.
Duidelijk was dat de aanwezige installatie voor een groot gedeelte vernieuwd zou moeten worden maar ook dat een aantal buffers en de kamerfilterpers nog goed bruikbaar was met enkele aanpassingen.
Gedeelten van de oude installatie zijn uiteraard wel aangepast aan de huidige tijd en voorzien van hedendaagse apparatuur en meettechnieken.
Samen met de klant is afgestemd wat de klant wat wenselijk is om te voorzien in een installatie die weer vele jaren mee kan.

Installatietechniek

Het voorstel dat gedaan is omvatte een nieuwe reactor met daarachter een slibbuffer en nieuwe doseerstations voor de chemie.
De fysisch chemische behandeling omvat het aanpassen van de pH waarde van het afvalwater om zo in het bereik te komen waarbij de zware metalen zoals nikkel,kobalt, zilver neerslaan en uitgevlokt kunnen worden. Daarna een pH correctie met onze EFAMULS, een emulsiesplitter die extra bijdraagt uit het neerslaan van andere vaste stoffen, naar toegestane emissiewaarden. Vervolgen wordt er met een polymeer de ontstane vlokken geoptimaliseerd.
In de reactor sedimenteert na een rustfase het slib en is er een heldere bovenlag van schoonwater die afgepompt kan worden zonder dat deze over de aanwezige kamerfilterpers hoeft. Dit scheelt tijd in het proces. De schoonwater fractie gaat echter nog wel over een filterkorfsysteem waarbij eventuele zwevende delen kunnen worden afgevangen. Ook is hier een extra pH nacontrole voorzien zodat men met zekerheid weet dat het afgelaten water binnen deze genormeerde pH waarden. Na het afpompen van de schoonwater fase wordt het resterende slib vanuit de reactor naar de slibtank gepompt.
Hiermee is de reactor direct weer gereed voor een nieuwe batch en kan het slib in deze tijd over de kamerfilterpers worden gepompt.
Zo kunnen er per dag meerdere batches verwerkt worden met een compacte afvalwaterbehandelingsinstallatie.
Alles is zeer overzichtelijk gemaakt op het Touch screen waar een visualisatie van de installatie te vinden is en ook in de menu’s alle besturingen kunnen worden ingezien en aangepast.

 

Afvalwaterbehandelingsinstallatie
Filtraatopvangbak en pH controle

KLIK OP EEN AFBEELDING VOOR VERGROTING