Nieuwe afvalwaterbehandelingsinstallatie Gerrit Rietveld Academie van Chemtrade international bv Nieuwe afvalwaterbehandelingsinstallatie Gerrit Rietveld Academie

Gerrit Rietveld Academie kiest voor afvalwaterbehandelingsoplossing van Chemtrade international

Gerrit Rietveld Academie kiest voor afvalwaterbehandelingsoplossing van Chemtrade international

Gerrit Rietveld Academie

Wie is er niet bekend met de Rietveld stoel?
De bekende Nederlandse architect en meubelontwerper Gerrit Rietveld heeft hiermee wereldfaam gekregen.
Mede hierdoor is er ook een kunstenaarsacademie als eerbetoon naar hem vernoemd; Gerrit Rietveld Academie.
Nota bene een school die hij zelf ontworpen heeft.

De nieuwe oplossing voor het afvalwater

Heden ten dagen komen er vele studenten uit binnen en buitenland om hier hun passie(s) verder te ontplooien. De kunstvormen zijn er op diverse vlakken.
Hieronder ook o.a. grafische en beeldende kunst.
Veel gebruikte middelen om de kunst te vervaardigen zijn coatings/verven/keramiek.
Hierbij komen, door bijvoorbeeld het spoelen van kwasten en bekers, afvalwaterstromen vrij die niet vrijelijk op het riool afgevoerd mogen worden.
Hiervoor heeft de academie al vele jaren een Afvalwaterbehandelingsinstallatie (AWZI) in gebruik.
Echter was deze dit jaar toe aan vervanging en modernisering.
Hiervoor is Chemtrade international bv benaderd om met hun kennis op dit vlak een passende oplossing aan te bieden die zorgt voor een juiste, efficiënte en goede afvalwaterbehandeling en die ook nog vriendelijk is voor de operator om te bedienen.
Het proces van de eerste onderzoeken op het afvalwater en de uiteindelijke configuratie van de AWZI is in goed onderling overleg gedaan tussen de academie en Chemtrade international bv. Het bleek dat de reeds aanwezige afvalwaterbuffer nog prima te gebruiken was dus die kon mooi blijven staan. Een aantal toevoerleidingen moest worden aangepakt en de ruimte waar de AWZI is geplaatst kreeg ook meteen een opfrisbeurt.

Op basis van het afvalwateraanbod en overige wensen van de academie is gekozen voor een EFAMAT PC600 bandfilterinstallatie in batchvorm.
De behandeling kan uitgevoerd worden met enkel een poedervormig reactiesplitsingsmiddel; EFAPUR.
Met deze EFAPUR wordt gecoaguleerd, geabsorbeerd en uitgevlokt.
Bovendien is deze ingezette EFAPUR 1677-lijn ook nog eens sulfaat vrij en chloride arm.
Door het gebruik van de EFAPUR is het gebruik van gevaarlijke stoffen als natronloog en zoutzuur overbodig en hiermee uiteraard voor de operator een stuk veiliger!

Het resultaat mag er zijn; een AWZI die weer up-to-date is en op eenvoudige wijze zorgt voor een verantwoorde behandeling van het afvalwater en afvoer naar de riolering.
Hiermee is er voor de komende jaren weer een adequate verwerking van het afvalwater binnen de Gerrit Rietveld Academie voorzien.

 

AWZI Gerrit Rietveld Academie

EFAMAT PC600 Bandfilterinstallatie met verlengde
bandfilter en vlieswikkelaar.