Afvalwaterbehandeling

Zoekt u een geschikte afvalwaterbehandeling voor uw industrieel afvalwater? Chemtrade International B.V. houdt zich in de hoofdzaak bezig met afvalwaterbehandeling of afvalwaterzuivering van industrieel afvalwater bij productiebedrijven in diverse afvalwatersectoren. Voor bedrijven die industrieel afvalwater genereren, is het van groot belang om dit afvalwater op de juiste manier te behandelen volgens de geldende regels, zodat het milieu niet wordt geschaad.

Wat is een afvalwaterbehandeling?

Als u kiest voor Chemtrade International B.V. krijgt u schoon water na een afvalwaterbehandeling. Indien uw industrieel afvalwater, afkomstig van diverse productieprocessen, een te hoge vuillast heeft, is zuivering door middel van een fysisch-chemische methode de beste keuze voor uw bedrijf. Om de aanwezige vuildeeltjes en verontreiniging uit het afvalwater te verwijderen, kunnen diverse technieken worden gebruikt.

Wij onderzoeken middels laboratoriumtesten welke aanpak het beste rendement geeft op uw afvalwaterbehandelingen en leidt tot de gewenste resultaten. Door het toevoegen van de juiste chemie zal de vuilvracht uit uw industrieel afvalwater onttrokken worden, waardoor er een filtraat resteert dat zal voldoen aan de gestelde lozingsnormeringen. Ook het functioneren van bestaande afvalwaterinstallaties kan worden verbeterd door het gebruik van vlokmiddelen (flocculanten) van Chemtrade International B.V. Dankzij deze behandeling wordt het milieu zoveel mogelijk ontlast!

Waterzuivering industrie

Er zijn veel toepassingen van water in de industrie en in vrijwel alle gevallen moet het gebruikte water worden behandeld om het geschikt te maken voor hergebruik of lozing. Er zijn nauwelijks industriële productieprocessen die mogelijk zijn zonder afvalwaterzuivering of afvalwaterbehandeling. Bij deze processen gelden strenge wettelijke voorschriften. Chemtrade International kan deze uitdaging op een betrouwbare en rendabele manier aan.

De Best Beschikbare Techniek

Onze afvalwaterbehandeling is gericht op de BBT regelgeving: de Best Beschikbare Techniek. Dit houdt in dat er op een efficiënte en economische manier zorg wordt gedragen voor het industrieel afvalwater. Dit betekent dat het afvalwater verwerkt wordt met middelen en technieken die redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten verkrijgbaar zijn. Hierbij wordt ook in acht genomen: het ontwerp, de wijze van de constructie, de bedrijfsvoering en de energiekosten. Maar ook welke voetprint een techniek achterlaat als deze buiten werk wordt gesteld.

Het kan zijn dat wij specifiek voor uw industrieel afvalwater BBT niet in ons pakket hebben, denk hierbij bijvoorbeeld aan membraanfiltratie, RO (Reverse Osmosis) of UV filtratie. Dit valt dan echter ook niet onder fysisch chemische afvalwaterbehandeling.

De aanpak bij afvalwaterbehandeling

Er komt dus best wel wat bij kijken om een passende oplossing te leveren bij afvalwaterbehandeling of afvalwaterzuivering. Zeker omdat ook de complexiteit van het industrieel afvalwater toeneemt. Dit komt mede door meer geconcentreerde grondstoffen, die bijvoorbeeld een sterkere emulgerende werking hebben. Goed voor het eindproduct, maar lastig bij de behandeling van het industrieel afvalwater. Dit vraagt dus om een gedegen aanpak. Chemtrade International B.V. gaat graag met u in gesprek om te zien wat er bij uw specifieke afvalwater past.

Dit doen wij door eerst te bepalen of wij met onze beschikbare middelen en filtermaterialen mogelijkheden zien om u verder te helpen. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring in afvalwaterbehandeling en kunnen al een aardig eerste beeld schetsen na een eerste gesprek. De volgende stap is het verkrijgen van een representatief afvalwatermonster. Hier kunnen we dan geheel vrijblijvend een eerste analyse van uw industrieel afvalwater maken. Hierbij wordt er dan gelet op de door u aangegeven parameters en hoe wij die met de fysisch chemische behandeling kunnen bereiken. Op basis van de toegepaste chemie kan er dan een mogelijke behandelmethode bepaalt worden.

Het kan natuurlijk zo zijn dat er al een afvalwaterbehandelingsinstallatie aanwezig is. Dan zal er gekeken moeten worden of deze volstaat of dat er wellicht aanpassingen nodig zijn. Mocht er geen installatie aanwezig zijn, dan kunnen wij u ook een passende afvalwaterbehandelingsinstallatie aanbieden.

Lees meer over afvalwaterbehandeling: