Afvalwaterbehandeling

Wilt u een afvalwaterbehandeling laten uitvoeren voor uw industrieel afvalwater? Chemtrade International B.V. houdt zich in de hoofdzaak bezig met afvalwaterbehandeling van industrieel afvalwater bij productiebedrijven en andere afvalwatersectoren. Voor bedrijven die industrieel afvalwater genereren, is het van groot belang om dit afvalwater op de juiste wijze te behandelen overeenkomstig de geldende regels, zodat het milieu niet wordt geschaad.

Wat is een afvalwaterbehandeling?

Als u kiest voor Chemtrade International B.V. krijgt u schoon water na een afvalwaterbehandeling. Als uw water afkomstig van diverse productieprocessen een te hoge vuillast heeft, is zuivering door middel van een fysisch-chemische methode de beste keuze voor uw bedrijf. Om de aanwezige vuildeeltjes uit het afvalwater te verwijderen, worden diverse technieken gebruikt. Het rendement van deze installaties kan worden verbeterd door het gebruik van vlokmiddelen van Chemtrade International B.V. Dankzij deze behandeling wordt het milieu zoveel mogelijk ontlast!

De Best Beschikbare Techniek

Onze afvalwaterbehandeling is gericht op de BBT regelgeving: de Best Beschikbare Techniek. Dit houdt in dat er op een efficiënte en economische manier zorg wordt gedragen voor het afvalwater. Dit betekent dat het afvalwater verwerkt wordt met middelen en technieken die redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten verkrijgbaar zijn. Hierbij wordt ook in acht genomen: het ontwerp, de wijze van de constructie, de bedrijfsvoering en de energiekosten. Maar ook welke voetprint een techniek achterlaat als deze buiten werk wordt gesteld.

De aanpak bij afvalwaterbehandeling

Er komt dus best wel wat bij kijken om een passende oplossing te leveren. Zeker omdat ook de complexiteit van het afvalwater toeneemt. Dit komt mede door meer geconcentreerde grondstoffen, die bijvoorbeeld een sterkere emulgerende werking hebben. Goed voor het eindproduct, maar lastig in het afvalwater. Dit vraagt dus om een gedegen aanpak. Chemtrade International B.V. gaat graag met u in gesprek om te zien wat er bij uw specifieke afvalwater past.

Dit doen wij door eerst te bepalen of wij met onze beschikbare middelen mogelijkheden zien om u verder te helpen. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en kunnen al een aardig eerste beeld schetsen na een gesprek. De volgende stap is het verkrijgen van een representatief afvalwatermonster. Hier kunnen we dan geheel vrijblijvend een eerste analyse op maken en er een mogelijke behandelmethode mee bepalen. Het kan natuurlijk zo zijn dat er al een afvalwaterbehandelingsinstallatie aanwezig is. Dan zal er gekeken moeten worden of deze volstaat of dat er wellicht aanpassingen nodig zijn. Mocht er geen installatie aanwezig zijn, dan kunnen wij u ook een passende afvalwaterbehandelingsinstallatie aanbieden.

Lees meer over afvalwaterbehandeling: