Afvalwaterbehandeling

Chemtrade international bv houdt zich in de hoofdzaak bezig met afvalwaterbehandeling van industrieel afvalwater bij productiebedrijven. Voor bedrijven die industrieel afvalwater genereren is het van groot belang om dit afvalwater op de juiste wijze te behandelen overeenkomstig de geldende regels.

 

Beste Beschikbare Techniek

De afvalwaterbehandeling dient gericht te zijn op BBT regelgeving : Best Beschikbare Techniek.
Dit houdt in dat er op een efficiënte en economische manier zorg voor dient te worden gedragen dat het afvalwater verwerkt wordt met middelen en technieken die redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten verkrijgbaar zijn. Hierbij wordt ook in acht genomen het ontwerp, wijze van constructie, bedrijfsvoering en energiekosten. Maar bijvoorbeeld ook welke voetprint een techniek achterlaat als deze buiten werk wordt gesteld.

Aanpak

Er komt dus best wel wat bij kijken om een passende oplossing te leveren. Zeker omdat ook de complexiteit van het afvalwater toeneemt. Dit komt mede door meer geconcentreerde grondstoffen die bijvoorbeeld een sterkere emulgerende werking hebben. Goed voor het eindproduct maar lastig in het afvalwater. Dit vraagt dus om een gedegen aanpak. Chemtrade international bv gaat graag met u in gesprek om te zien wat er bij uw specifieke afvalwater past. Dit doen wij door eerst te bepalen of wij met onze beschikbare middelen mogelijkheden zien om u verder te helpen. Met onze meer dan 30 jaar ervaring kunnen we al een aardig eerste beeld schetsen. Volgende stap is het verkrijgen van een representatief afvalwatermonster. Hier kunnen we dan geheel vrijblijvende een eerste analyse op doen en een mogelijke behandelmethode mee bepalen. Het kan natuurlijk zijn dat er al een afvalwaterbehandelingsinstallatie aanwezig is bij u en dan zal gekeken moeten worden of deze volstaat of dat er wellicht aanpassingen nodig zijn. Mocht er geen installatie aanwezig zijn dan kunnen wij u ook een passende afvalwaterbehandelingsinstallatie aanbieden.

Lees meer over afvalwaterbehandeling in de volgende submenu’s :