Nieuwe afvalwaterbehandelingsinstallatie bij Brabants ontlakkingsbedrijf

Nieuwe afvalwaterbehandelingsinstallatie bij Brabants ontlakkingsbedrijf

Chemtrade international bv heeft in samenwerking met EFA Chemie GmbH een geheel nieuwe afvalwaterbehandelingsinstallatie mogen leveren aan een Brabants ontlakkingbedrijf. Dit bedrijf heeft specifiek gekozen voor Chemtrade International vanwege de goede onderlinge band die afgelopen jaren is opgebouwd en spreekt ook hiermee zijn vertrouwen uit in de kennis en kunde die aanwezig is bij Chemtrade international bv en EFA Chemie GmbH.

afvalwaterreactorenDe afvalwaterbehandelingsinstallatie maakt deel uit van een geheel nieuwe productiehal en bijbehorende voorzieningen van het ontlakkingsbedrijf.

Het betreft hier in principe een gesloten systeem waarbij het gereinigde spoelwater weer wordt ingezet voor het hoge druk afspuitsysteem en de gaswassers. Het te behandelen afvalwater is afkomstig van gaswassers en spoelplaatsen. Dit afvalwater wordt opgevangen in buffertanks en van daaruit naar reactoren verpompt waar indien nodig het afvalwater eerst op de juiste pH waarde wordt gebracht. Vervolgens wordt een EFAPUR product wordt toegevoegd met behulp van poederdoseerders.  Het slib wat na behandeling ontstaat sedimenteerd in de reactor. De schoonwaterfase die bovenop ontstaat wordt eerst afgepompt en over een filtermedium geleid om de eventueel kleine nog zwevende delen er uit te filteren. Het schone water gaat vervolgens naar een schoonwaterbuffer van waaruit het hoge druksysteem voor het afspuiten weer gevoed wordt. Het slib uit de reactor wordt naar een slibbuffer verpompt.

Vanuit deze slibbuffers gaat het met een pneumatische membraanpomp over één van de 2 kamerfilterpersen voor ontwatering. Dit zorgt voor zo gering mogelijke restafvalvolume. Ook het filtraatwater van de kamerfilterpersen gaat voor extra zekerheid nog over de een nafilterbak met zakfilters.

Het grote voordeel van deze constructie is dat de reactor zo niet te lang bezet wordt en snel weer een nieuwe batch kan verwerken. In deze verwerkingstijd is er gelegenheid om de slibbuffer weer leeg te pompen over de kamerfilterpers.

Dubbele kamerfilterpers opstelling
Dubbele kamerfilterpers opstelling