Fysisch chemische afvalwaterbehandeling

Voor afvalwaterbehandeling van industrieel afvalwater zijn diverse technieken toepasbaar. Afhankelijk van een aantal factoren, zoals belastende stoffen, volume en gewenste resultaat,
kan worden bepaald wat een toepasbare afvalwaterbehandelingstechniek en aanpak is. Hieronder beschrijven we wat fysische afvalwaterbehandeling en fysisch chemische afvalwaterbehandeling in het kort inhouden.

Fysisch chemische waterzuivering: wat houdt het in?

Fysisch chemische waterzuivering wordt vooral toegepast bij behandeling van afvalwater dat niet biologisch te zuiveren is. De behandeling is vooral gericht op het verwijderen van zwevende stoffen, olie, zepen en opgeloste anorganische stoffen, zoals zware metalen. Chemtrade International B.V. heeft een zeer uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van fysisch chemische waterzuivering. We hebben het dan ook graag met u over uw ‘afvalwaterkwestie’.

Fysische afvalwaterbehandeling

De eenvoudigste vorm van een afvalwaterbehandelingstechniek is fysische afvalwaterbehandeling. Dit houdt in dat bij het scheiden van de vervuiling en waterfractie enkel gebruik wordt gemaakt van een mechanisch middel, zoals een zeef, filter of gebruik wordt gemaakt van een andere soortelijk gewicht, zoals bij een olie of waterafscheider. Bij bezinking van vaste delen, worden soms ook cascades gebruikt voor een beter resultaat. Hierbij loopt het afvalwater steeds over naar een andere opvangbak en is het de bedoeling dat de vaste stoffen bezinken. Afhankelijk van het volume van het afvalwater kan dit een groot oppervlakte nodig hebben.

Fysisch chemische afvalwaterbehandeling

Voor veel afvalwaterstromen volstaat enkel fysische afvalwaterbehandelingstechniek niet. In dat geval is er ook fysisch chemische afvalwaterbehandeling nodig. Dit is bijvoorbeeld bij dispersies en emulsies het geval. Chemtrade International B.V. houdt zich voornamelijk bezig met het fysisch chemisch behandelen van afvalwater.

Fysisch chemische afvalwaterbehandeling komt neer op het toevoegen van additieven, die de vervuiling vrijmaken uit het afvalwater en die hierdoor kunnen worden verwijderd. Dit vrijmaken kan gebeuren middels een aantal fysisch chemisch stappen:

  • Coaguleren: door toevoeging van een chemie (coagulant) komen negatief geladen deeltjes vrij en worden ze geneutraliseerd. Deze deeltjes zullen elkaar dan niet meer afstoten en juist samenklonteren. Hierdoor sedimenteren of  floteren ze. Hierna kunnen ze verwijderd worden uit het water.
  • Flocculeren: door het toevoegen van een flocculant/polymeer bij een fysisch chemische afvalwaterbehandeling worden de vrije deeltjes in grotere vlokken aan elkaar gebonden en zullen zo, door het hogere gewicht dat ze krijgen, sneller bezinken. Evenwel kan er met de toevoeging van lucht in het systeem juist gezorgd worden dat de vlokken gaan opdrijven. De luchtbelletjes blijven hangen aan de vlok en zorgen zo voor een opdrijvend vermogen.
  • Absorberen: hierbij kan een vloeistof (of gas) worden opgenomen in een vaste stof, waardoor de deeltjes ook uit het water genomen kunnen worden.

 

Andere behandelingsstappen bij fysisch chemische afvalwaterbehandeling

Verder kunnen er nog andere behandelingsstappen plaatsvinden bij fysisch chemische afvalwaterbehandeling, zoals pH correctie, verdunning en extra emulsiesplitsers voor bij bijvoorbeeld complex gebonden zware metalen. Als laatste stap na het scheiden van het vuil van het water dient het ontstane slib zo goed mogelijk ontwaterd te worden.

Dit kan met diverse methoden en is mede afhankelijk van het type proces: continu of batchgewijs en het volume slib dat vrijkomt. Enkele mogelijkheden met filtermaterialen: bandfilter, kamerfilterpers, Big Bag en decanter en centrifuge.

Stabiele dispersie

Gedestabiliseerde dispersie

Absorptie

Polymerisatie

Verder kunnen er nog andere tussenstappen plaatsvinden, zoals pH correctie, verdunning en extra emulsiesplitsers. Het ontstane slib bij afvalwaterbehandeling dient dan nog verder ontwaterd te worden. Dit kan met diverse methoden en is mede afhankelijk van het type proces: continu of batchgewijs en het volume slib dat vrijkomt. Meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Afvalwaterdispersie

Afvalwater dispersie

Uitgevlokte afvalwaterdispersie