Fysisch chemisch

Voor afvalwaterbehandeling van industrieel afvalwater zijn diverse technieken toepasbaar. Afhankelijk van een aantal factoren, zoals belastende stoffen, volume en gewenste resultaat,
kan worden bepaald wat een toepasbare afvalwaterbehandelingstechniek en aanpak is.

Fysische afvalwaterbehandeling

De eenvoudigste vorm van een afvalwaterbehandelingtechniek is fysische afvalwaterbehandeling. Dit houdt in dat bij het scheiden van de vervuiling en waterfractie er enkel gebruik wordt gemaakt van een mechanisch middel, zoals een zeef, filter of gebruik wordt gemaakt van een andere dichtheid, zoals olie of waterafscheider. Bij bezinking van vaste delen, wordt soms ook cascades gebruikt voor een beter resultaat.

Voor veel afvalwaterstromen vol staat enkel fysische afvalwaterbehandelingtechniek niet. In dat geval is er bijvoorbeeld ook fysisch chemische afvalwaterbehandeling nodig. Dit is bijvoorbeeld bij dispersies en emulsies het geval. Chemtrade international bv houdt zich voornamelijk bezig met het fysisch chemisch behandelen van afvalwater.

Fysisch chemische afvalwaterbehandeling

Deze techniek komt neer op het toevoegen van additieven, die de vervuiling vrijmaken uit het afvalwater en die hierdoor kunnen worden verwijderd. Dit vrijmaken kan gebeuren middels een aantal fysisch chemisch stappen:

  • Coaguleren: door toevoeging van een chemie (coagulant) komen negatief geladen deeltjes vrij en worden ze geneutraliseerd. Deze deeltjes zullen elkaar dan niet meer afstoten, maar samenklonteren. Hierdoor sedimenteren of  floteren ze. Hierna kunnen ze verwijderd worden uit het water.
  • Flocculeren: door het toevoegen van een flocculant/polymeer bij afvalwaterbehandeling worden de vrije deeltjes in grotere vlokken aan elkaar gebonden en zullen zo door het hogere gewicht dat ze krijgen sneller bezinken. Evenwel kan er met toevoeging van lucht in het systeem er juist gezorgd voor worden dat de vlokken gaan opdrijven.
  • Absorberen: hierbij kan een vloeistof (of gas) worden opgenomen in een vaste stof en hierbij kunnen de deeltjes ook uit het water genomen worden.

Stabiele dispersie

Gedestabiliseerde dispersie

Absorptie

Polymerisatie

Verder kunnen er nog andere tussenstappen plaatsvinden, zoals pH correctie, verdunning en extra emulsiesplitsers. Het ontstane slib bij afvalwaterbehandeling dient dan nog verder ontwaterd te worden. Dit kan met diverse methoden en is mede afhankelijk van het type proces: continu of batchgewijs en het volume slib dat vrijkomt. Enkele mogelijkheden zijn: bandfilter, kamerfilterpers, Big Bag, decanter en centrifuge.

Afvalwater dispersie

AFVALWATERDISPERSIE

UITGEVLOKTE AFVALWATERDISPERSIE

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op.