Afvalwaterbehandeling Algemeen

Afvalwaterbehandeling of afvalwaterzuivering komt in veel industrieën voor. Hierbij worden afvalwater gecreëerd dat zonder reiniging niet direct geloosd mag worden op het riool of oppervlaktewater. Denk hierbij aan het spoelen van batch-aanmaakketels voor inkten, lijmen of verven tot het wassen van caterings-trolleys in wasserijen bij vliegtuigmaatschappijen. Efficiënte afvalwaterbehandeling of afvalwaterzuivering is van groot belang om zo tegemoet te kunnen komen aan de gestelde emissie-eisen en zo het milieu zo min mogelijk te belasten. Chemtrade international B.V. richt zich specifiek op deze industriële afvalwaterbehandeling middels chemische waterzuivering.

Wat is afvalwaterbehandeling of afvalwaterzuivering?

Bij een afvalwaterbehandeling of afvalwaterzuivering wordt het afvalwater gezuiverd. Dit betreft het afvalwater van huishoudens, bedrijven en veelal ook het hemelwater van wegverhardingen dat via het riool wordt afgevoerd. Bij biologische afvalwaterzuivering worden afvalstoffen uit het water gehaald door middel van een ‘biologie’. Deze bestaat uit bacteriën en micro-organismen. Bij een fysisch chemische afvalwaterzuivering wordt het gedaan door het toevoegen van chemie. Er zijn twee soorten afvalstoffen: de organische- en de chemische afvalstoffen. Tuinafval, bladeren, voedselresten en meer behoren tot de organische afvalstoffen. Chemisch afvalstoffen zijn afvalstoffen die niet van natuurlijke oorsprong zijn. Dit zijn dus gefabriceerde stoffen. Als de chemische afvalstoffen in het water niet worden gezuiverd, kan dit problemen geven aan de natuur. De natuur kan deze anorganisch afvalstoffen niet zelf binnen afzienbare tijd afbreken.

Uiteraard zijn er veel soorten afvalwater met elk zo zijn eigen vuilbelasting. De afvalwaterbehandeling dient hier goed op afgestemd te zijn. Doel is om de vervuiling ‘vrij’ te maken uit het afvalwater en deze middels een filtermedium te onttrekken. Deze vervuiling bestaat veelal uit vaste stoffen die al dan niet in een emulsie gebonden kunnen zijn. Het kan hier gaan om kleurpigmenten maar ook om zware metalen als zink en ijzer.

Hoe werkt afvalwaterbehandeling of afvalwaterzuivering?

Afvalwater kan in een continue stroom of batchgewijs vrijkomen. Afhankelijk hiervan dient de afvalwaterbehandeling of afvalwaterzuivering hier op afgestemd te worden. Bij continue stromen worden meestal vloeibare producten ingezet en bij batchgewijze afvalwaterbehandeling wordt er met samengestelde poederproducten gewerkt. Het scheiden van het gecreëerde vuilslib en het schone water kan ook middels een continue of batchsysteem voltrekken bij een afvalwaterbehandeling of afvalwaterzuivering. Denk bijvoorbeeld aan een bandfilter (continue) of een kamerfilterpers (batch).

Daarnaast is er ook een afvalwatertype dat gebruikt wordt in gesloten recycling systemen. Afvalwaterrecycling kom je bijvoorbeeld tegen bij plasticrecycling. Hier wordt het water dat gebruikt wordt voor het plastic te wassen, hergebruikt. Dit afvalwater zit dan in een gesloten systeem en wordt vaak middels een deelbehandeling in bypass behandelt bij afvalwaterzuivering.

Voor bedrijven die afvalwater genereren, is het natuurlijk van het grootste belang dat als men het water loost er aan de gestelde normering voldaan wordt bij afvalwaterbehandeling of afvalwaterzuivering. Daarnaast dienen ook de exploitatiekosten in beschouwing genomen te worden en moeten deze in verhouding zijn tot het resultaat. Hierbij hoort dan ook een effectief product met de juiste dosering, die past bij het soort afvalwater.

Over Chemtrade

Chemtrade International B.V. werkt voornamelijk met fysisch chemische afvalwaterbehandeling. Dit houdt in dat als het mogelijk is, er met een samengesteld poederproduct gewerkt wordt. Hier zitten meerdere stappen in, zoals coagulatie, absorptie, pH regulering en flocculatie. Door de samenstelling aan te passen kan er voor zeer veel uiteenlopende afvalwaterstromen een passende oplossing geboden worden. Het inzetten van één product maakt het ook makkelijker voor de operator van de afvalwaterzuivering of afvalwaterbehandeling.

Chemtrade International B.V. levert naast chemie ook (semi) automatische afvalwaterbehandelingsinstallaties.