Afvalwaterbehandeling Algemeen

Afvalwaterbehandeling of afvalwaterzuivering komt in veel industrieën voor. Hierbij worden afvalwater gecreëerd dat zonder reiniging niet direct geloosd mag worden op het riool of oppervlaktewater.
Denk hierbij aan het spoelen van batch-aanmaakketels voor inkten, lijmen of verven tot het wassen van caterings-trolleys in wasserijen bij vliegtuigmaatschappijen. Het efficiënt behandelen van dit afvalwater is van groot belang om zo tegemoet te kunnen komen aan de gestelde emissie-eisen en zo het milieu zo min mogelijk te belasten. Chemtrade international bv richt zich specifiek op deze industriële afvalwaterbehandeling middels chemische waterzuivering.

Uiteraard zijn er veel soorten afvalwater met elk zo zijn eigen vuilbelasting. De afvalwaterbehandeling dient hier goed op afgestemd te zijn. Doel is om de vervuiling ‘vrij’ te maken uit het afvalwater deze vrij gekomen vervuiling uit te vlokken en deze er dan middels een filtermedium uit te onttrekken. Deze vervuiling bestaat veelal uit vaste stoffen die al dan niet in een emulsie gebonden kunnen zijn. Het kan hier gaan om kleurpigmenten maar ook om zware metalen als zink en ijzer.

Afvalwater kan in een continue stroom of batchgewijs vrijkomen. Afhankelijk hiervan dient de afvalwaterbehandeling hier op afgestemd te worden. Bij continue stromen worden meestal vloeibare producten ingezet en bij batchgewijze afvalwaterbehandeling is zeer goed te werken met samengestelde poederproducten. Het scheiden van het gecreëerde vuilslib en het schone water kan ook middels een continue of batchsysteem geschieden. Denk bijvoorbeeld aan een bandfilter (continue) of een kamerfilterpers (batch).

Daarnaast is er ook een afvalwatertype dat gebruikt wordt in gesloten recycling systemen.
Afvalwaterrecycling kom je bijvoorbeeld tegen bij plasticrecycling. Hier wordt het water dat gebruikt wordt voor het plastic te wassen hergebruikt.
Dit afvalwater zit dan in een gesloten systeem en wordt vaak middels een deelbehandeling in bypass  behandelt.

Voor bedrijven die afvalwater genereren is het natuurlijk van het grootste belang dat als men het water loost er aan de gestelde normering voldaan wordt. Daarnaast dienen ook de exploitatiekosten in beschouwing genomen te worden en moeten deze in verhouding zijn tot het resultaat.
Hierbij hoort dan ook een effectief product waar de dosering past bij het soort afvalwater.

Chemtrade international bv werkt voornamelijk met fysisch chemische afvalwaterbehandeling.
Dit houdt in dat als het mogelijk is er met een samengesteld poederproduct gewerkt wordt.
hier zitten meerdere stappen in zoals coagulatie, absorptie, pH regulering en flocculatie.
Door de samenstelling aan te passen kan er voor zeer veel uiteenlopende afvalwaterstromen een passende oplossing geboden worden.
Het inzetten van één product maakt het ook makkelijker voor de operator van de afvalwaterzuivering.

Chemtrade international bv levert naast chemie ook (semi) automatische afvalwaterbehandelingssystemen.
meer hierover op de pagina ‘Installaties’.