Flocculanten

Bij een afvalwaterbehandeling zijn flocculanten een vaak gebruikte chemie. Een flocculant wordt ook wel polymeer, poly-elektrolyt, vlokmiddel of vlokkingshulpmiddel genoemd. Het zorgt ervoor dat de ‘vrije’ vaste stoffen in het afvalwater samengeklonterd worden.

Hoe werkt flocculatie?

Bij flocculatie ontstaat een zogenaamde vlok, doordat de vaste stofdelen samen zijn gebonden. Het gewicht neemt steeds meer toe, waardoor de vlok sneller sedimenteert wat weer bijdraagt aan een snellere scheiding van het slib en het schone water. Door luchtbelletjes van onderaf toe te voegen, kan men de vlok ook laten drijven. De lucht blijft dan onder de vlok hangen en zorgt hiermee voor drijfvermogen van de vlok. Dit drijven of flotteren is gewenst indien er bij flocculanten gebruik gemaakt wordt van een zogenaamde DAF unit (Dissolved Air Flotation) of een skimmer. Deze techniek draagt bij aan de snelheid waarmee het afvalwater effectief behandeld kan worden. De vlok kan dan makkelijker middels filtratie uit het water gehaald worden.

Soorten flocculanten

Flocculanten zijn er in verschillende vormen en met diverse eigenschappen.
Afhankelijk van de aanwezige vervuiling in het water kan er een keuze gemaakt worden uit diverse typen flocculanten:

  • Anionisch
  • Kationisch
  • Non Ionisch
  • Hoog geladen ioniteit
  • Laag geladen ioniteit

De meeste typen flocculanten zijn zowel in vaste (poeder/granulaat) als vloeibare (emulsies) vorm te verkrijgen.

Aanmaken van flocculanten

In beide gevallen zal de flocculant nog wel ‘aangemaakt’ moeten worden voordat deze ingezet kan worden bij de afvalwaterbehandeling. Dit houdt in dat de vaste poeder, granulaat of vloeibare vorm van de flocculant opgelost moet worden in water. Het aandeel poeder of granulaat flocculant bestaat dan zo tussen de 0.1-0.5%. Bij het aanmaken van een vloeibare flocculant kan dit percentage hoger liggen, tot zo 1-2%.

Het aanmaken van de flocculant gebeurt veelal in polymeer aanmaakstations. Deze stations kunnen ingesteld worden op de juiste aanmaakconcentratie. De aangemaakte flocculant wordt vanuit hier gedoseerd in het afvalwater. Ook kunnen deze aanmaakstations voorzien zijn van een zogenaamde ‘rijpingskamer’.

Door de flocculant te laten rijpen, voordat deze direct na de aanmaak gedoseerd wordt, kan de effectiviteit verhoogd worden. De polymeerketens hebben dan de tijd om goed uit te rollen en zo effectief mogelijk hun werk te doen.

Chemtrade en flocculanten

Chemtrade International B.V. biedt een breed assortiment flocculanten aan. Wij kunnen u al kleine volumes (vanaf 15 kg) leveren. We werken ook met pallet leveringen vanaf 1.000 kg. Ook voor polymeer aanmaakstations bent u bij ons aan het juiste adres. Van eenvoudige aanmaaktanks tot 3-kamer modellen, die volledig automatisch aangestuurd worden. Flocculanten worden veelal in combinatie met coagulanten gebruikt.