Flocculanten

Flocculanten

Bij het afvalwaterbehandeling zijn flocculanten een vaak ingezette chemie.
Flocculant wordt ook wel polymeer, poly-elektrolyt of vlokmiddel genoemd. Het zorgt er voor dat de ‘vrije’ vaste stoffen in het afvalwater samengevat worden.
Er ontstaat dan een zogenaamde vlok, deze vlok kan dan makkelijker middels een filtratie uit het water gehaald worden.

Flocculanten zijn er verschillende vormen en eigenschappen.
Afhankelijk van de aanwezige vervuiling in het water kan er een keuze gemaakt worden uit diverse typen flocculant.

  • Anionisch
  • Kationisch
  • Non Ionisch

Flocculanten zijn dan nog met verschillende ladingen van laag, middel en hoog verkrijgbaar.

De meeste typen flocculant zijn zowel in vaste (poeder/granulaat)  als vloeibare vorm te verkrijgen.
In beide gevallen zal de flocculant nog wel ‘aangemaakt’ moeten worden alvorens deze ingezet kan worden bij de behandeling van het afvalwater. Dit houdt in dat de vaste poeder, granulaat of vloeibare vorm van de flocculant opgelost moet worden in water. Het aandeel van poeder of granulaat flocculant is dan zo tussen de 0.1-0.5%. Bij het aanmaken van een vloeibare flocculant kan dit percentage hoger liggen, tot zo 1-2%.

Het aanmaken van de flocculant gebeurt veelal in polymeer aanmaakstations. Deze stations kunnen ingesteld worden op de juiste aanmaakconcentratie worden van hieruit dan gedoseerd naar in het afvalwater. Ook kunnen deze aanmaakstations voorzien zijn van een zogenaamde rijpingskamer.
Door de flocculant te laten rijpen alvorens direct na aanmaak te doseren wordt de effectiviteit verhoogd. De polymeerketens hebben dan de tijd om goed uit te rollen en zo effectief mogelijk hun werk te doen.

Chemtrade international bv biedt een brede productrange aan flocculanten.
Wij kunnen u al kleine volumes, vanaf 15 kg, leveren maar ook pallet leveringen vanaf 1.000 kg.
Ook voor polymeer aanmaakstations kunt u bij ons terecht, van eenvoudige tanks tot 3-kamer modellen die volledig automatisch aangestuurd worden.