Oppervlaktebehandeling/Galvano

Processen
Bij oppervlakte processen in de galvanische industrie worden diverse bewerkingen gedaan op metalen producten. Denk hierbij aan verzinken, beitsen, reinigen, etsen en ontvetten van metalen.
Hierbij worden in een badenreeks de producten behandeld en hier blijven dan zware metalen in achter. Om de werking van de baden optimaal te houden worden deze regelmatig ververst. Voordat dit water geloosd mag worden dient dit water gereinigd te worden en vrijgemaakt te worden van de bezwaarlijke stoffen.

Chemie
Afhankelijk van de vervuilingsconcentraties wordt er behandeld. Dit kan goed met een poedervormig product waar scheiding, absorptie en flocculatie in één product samengevoegd kunnen worden en zo het proces van afvalwaterbehandeling eenvoudig houden.
Bij hoge concentraties zware metalen die complex gebonden zijn kan er ook voorbehandeld worden met een zware metalen splitter.

Behandelinstallaties
Afhankelijk van afvalwatervolume kunnen diverse typen installaties ingezet worden voor de afvalwaterbehandeling. Eenvoudige manuele of grote geautomatiseerde installaties met diverse ontwateringsmogelijkheden.

afvalwaterbehandeling galvano

Neem vrijblijvend contact op