Oppervlaktebehandeling/Galvano

Processen
Afvalwaterbehandeling in de galvano industrie komt voort uit de oppervlakte processen in de galvanische industrie. Denk hierbij aan verzinken, beitsen, reinigen, etsen en ontvetten van metalen.
Hierbij worden in een badenreeks de producten behandeld en hier blijven dan zware metalen in achter. Om de werking van de baden optimaal te houden worden deze regelmatig ververst. Voordat dit afvalwater geloosd mag worden dient dit gereinigd te worden en vrijgemaakt te worden van de bezwaarlijke stoffen.

Chemie
Afhankelijk van de vervuilingsconcentraties in dit afvalwater wordt er behandeld. Dit kan goed met een poedervormig product waar scheiding, absorptie en flocculatie in één product samengevoegd kunnen worden en zo het proces van afvalwaterbehandeling eenvoudig houden.
Een veel voorkomend probleem bij de afvalwaterbehandeling in de galvano industrie zijn hoge concentraties zware metalen die complex gebonden zijn. Dit type afvalwater handelen we veelal voor met een zware metalen splitter.

Behandelinstallaties
Afhankelijk van afvalwatervolume kunnen diverse typen installaties ingezet worden voor de afvalwaterbehandeling. Eenvoudige manuele of grote geautomatiseerde installaties met diverse ontwateringsmogelijkheden.

afvalwaterbehandeling galvano

Neem vrijblijvend contact op