Filtermaterialen

Voor het ontwateren van slib uit afvalwaterverwerking zijn diverse mogelijkheden.

Afhankelijk van het proces als ook volume en gewenste mate van ontwatering zijn er filtermaterialen beschikbaar.

Er kan geforceerd ontwaterd worden met behulp van bijvoorbeeld een kamerfilterpers of zeefbandpers.
Maar ook op natuurlijke waterafloop op een bandfilter of Big Bag. Hier onder treft u enkele voorbeelden aan.

ontwateringsfilterkorven

Filterzakken

Wij leveren een grote verscheidenheid aan diverse type filterzakken. Er is keuze uit verschillende materialen, diktes (20-100 gr/m³) en afmetingen. De filterzakken voor de ‘standaard’ filterbakken/korven (afm. 1100x700x700mm) kunnen wij u snel uit voorraad leveren.

bandfiltervlies

Filterrollen

Voor het ontwateren via een filtervlies is er een enorme keuze van verschillende filtersoorten. Voor vlokslib ontwatering wordt veelvuldig onze ‘Filtralite’ filtervlies ingezet. Dit is een viscose filtervlies wat zorgt voor een snelle doorlating van het water, hierdoor is het verbruik minimaal. Filtralite is zeer universeel in te zetten in alle industrie takken. Naast een grote verscheidenheid aan filtervlies voor diep filtratie, fijn filtratie en oppervlakte filtratie hebben we ook een uitgebreid pallet aan olie filtratie materialen. Alle rollen zijn op klantspecificatie samen te stellen op hoeveelheid, lengte en dikte.

ontwatering big bag

Bigbags

Stevige Big Bags van ± 1 m³ voorzien van 4 lussen voor het takelen van de zak.
Draagvermogen 1.500 Kg. Ook zeer geschikt voor het (na-) ontwateren van slib.

Kamerfilterpers 630x630

Kamerfilterpers

Voor een optimale ontwatering van slib verkregen uit de behandeling van het afvalwater kan gebruik gemaakt worden van een Kamerfilterpers. Door onder hoge druk het slib inde kamers te pompen wordt het slib gecomprimeerd. Dit zorgt voor een hoog droge stof gehalte wat scheelt in de afvoerkosten ten opzichte van het vochtige slib.

Decanter Centrifuge

Bij een decanter centrifuge wordt door gebruik te maken van centrifugaalkracht  de vaste stofdeeltjes gescheiden van de vloeistofdeeltjes. De vaste stof wordt door de centrifugale kracht naar de buitenkant van de trommelwand ‘geslingerd’ en daar door een schroef naar de vaste stof afvoeropening getransporteerd. Het vloeibare gedeelte  verlaat aan de andere zijde de decanter centrifuge. Dit type ontwateren is geschikt voor een continue slibstroom.

Meer weten over filtermaterialen?