Filtermaterialen

Voor het ontwateren van slib uit de afvalwaterbehandeling zijn diverse mogelijkheden en filtermaterialen. Afhankelijk van het proces, volume en gewenste mate van ontwatering zijn er diverse filtermaterialen beschikbaar. Er kan geforceerd ontwaterd worden met behulp van bijvoorbeeld een kamerfilterpers of zeefbandpers. Maar ook door middel van een natuurlijke waterafloop door een bandfilter of Big Bag. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van filtermaterialen.

ontwateringsfilterkorven

Filterzakken

Wij leveren een grote verscheidenheid aan diverse type filterzakken. Er is keuze uit verschillende filtermaterialen, diktes (20-100 gr/m³) en afmetingen. De filterzakken voor de ‘standaard’ filterbakken/korven (afm. 1100x700x700mm) kunnen wij u snel uit voorraad leveren. Uiteraard leveren we ook de bijbehorende filterkorven. Filterzakken worden geregeld ingezet voor een extra nafiltratie van filtraatwater uit een kamerfilterpers, filterband of schroefpers. Wij zijn specialist in filtermaterialen!

bandfiltervlies

Filterrollen

Voor het ontwateren via een filtervlies is er een enorme keuze aan verschillende filtermaterialen, zoals filterrollen. Voor vlokslib ontwatering wordt meestal onze ‘Filtralite’ filtervlies ingezet. Dit is een viscose filtervlies, dat zorgt voor een snelle doorlating van het water. Hierdoor is het verbruik minimaal. Filtralite is universeel in te zetten in allerlei industrieën. Naast een grote verscheidenheid van filtervlies voor diepe filtratie, fijne filtratie en oppervlakte filtratie hebben we ook een uitgebreid pallet aan olie filtratiematerialen. Alle filterrollen zijn op klantspecificatie samen te stellen qua hoeveelheid, lengte en dikte.

ontwatering big bag

Bigbags

Filtermaterialen zoals Big Bags zijn goed inzetbaar als er geringe volumes slib ontwaterd dienen te worden en er ruimte en tijd is om het slib in de Big Bags te laten inklinken, bijvoorbeeld als er periodiek een bepaald volume uit een batch afvalwaterbehandeling vrijkomt. De stevige Big Bags van ± 1 m³ zijn voorzien van 4 lussen voor het takelen van de zak. Draagvermogen van de ontwatering Big Bag bedraagt 1.500 Kg.

Kamerfilterpers 630x630

Kamerfilterpers

Voor een optimale ontwatering van slib verkregen uit de afvalwaterbehandeling kan er gebruik gemaakt worden van Kamerfilterpers, één van de belangrijkste filtermaterialen. Door onder hoge druk (12 bar) het slib in de kamers te pompen, wordt het slib gecomprimeerd. Het schone filtraatwater gaat door de filterdoeken heen en wordt opgevangen in de filtraatgoot en kan vanuit daar worden afgevoerd naar het riool of eventueel terug in het schoonwaterbuffer. Het gebruik van een kamerfilterpers zorgt voor een hoog droog stofgehalte wat scheelt in de afvoerkosten ten opzichte van het vochtige slib.

Decanter centrifuge

Bij een Decanter centrifuge wordt gebruik gemaakt van centrifugale kracht, waarbij de vaste stofdeeltjes gescheiden worden van de vloeistofdeeltjes. De vaste stof wordt door de centrifugale kracht naar de buitenkant van de trommelwand ‘geslingerd’ en door een schroef naar de vaste stof afvoeropening getransporteerd. Het vloeibare gedeelte verlaat aan de andere zijde de decanter centrifuge. Dit type ontwateren en filtermaterialen zijn geschikt bij een continue slibstroom.

Meer weten over filtermaterialen?