Nieuwe afvalwaterzuivering voor drukkerij

Nieuwe afvalwaterzuivering voor drukkerij

Voor een drukkerij die fors heeft uitgebreid mochten wij eind dit jaar de nieuwe afvalwaterzuivering leveren.
Uiteraard is er voorafgaand een gedegen onderzoek geweest naar hoe het afvalwater, wat bestaat uit spoelwater van inkten, het best behandelt kan worden. Ook hier kwamen we uit op een eerste voorbehandeling met een vloeibare emulsiesplitser en voor de 2e stap een poedervormig reactiesplitsingsmiddel van de EFAPUR serie. Gezien het volume aanbod van het afvalwater is er gekozen voor een batch behandeling van 1.5m³. Het verkregen slib wordt door middel van een kamerfilterpers ontwaterd om de restafvalstroom zo veel mogelijk te reduceren.

afvalwaterbehandeling

afvalwaterbehandelingsinstallatie 1.5m³ met kamerfilterpers