Glas- en Papierindustrie

Processen
Afvalwaterbehandeling in de glas- en papierindustrie komt voort uit de zaag-en slijpprocessen van glas en reiniging en fabricage van papier.

In de glasindustrie wordt er naast glasslijpsel ook wel emulsies meegevoerd in het koelwater. Het hierdoor ontstane afvalwater dient behandelt te worden.
Naast het afscheiden en absorberen van de fijne glasdeeltjes uit het afvalwater dient ook de emulsie gebroken te worden om ook zo de deeltjes uit de emulsie te kunnen absorberen en zo de vervuiling uit te vlokken.

Bij de papierindustrie is het proceswater vervuild met vezels en/of inkten indien er gerecycled materiaal gebruikt wordt. Ook bij deze behandeling gaat het om emulsies die gebroken moeten worden en uitgevlokt.

Chemie
Er wordt dan ook veelvuldig gebruik gemaakt van een emulsiesplitter en een flocculant om de afvalwaterstroom gereinigd te krijgen. Doordat het hier veelal gesloten systemen betreft is het zien we ook wel dat er gebruik gemaakt wordt van sulfaat vrije en chloride arme producten. Van belang is dat het water in een gesloten circuit aan de juiste parameters blijft voldoen; pH waarde en geleidbaarheid dienen binnen gestelde normen te blijven.

Behandelinstallaties
Het water dat in deze toepassingen gebruikt wordt bevindt zich in een gesloten circuit. Dit omdat er een hoge omloopsnelheid is van het water en hergebruik wenselijk is. De chemie kan in-line toegevoegd worden en het afscheiden van gevormde vlokken geschiedt bv middels een lamellenseparator of flotatie-unit.

afvalwater papierindustrie

Neem vrijblijvend contact op