Afvalwaterbehandeling van inkten, coatings en lijmen

Afvalwaterbehandeling of afvalwaterzuivering in vanuit diverse afvalwatersectoren, zoals verfspoelwater, coatingspoelwater, lijmspoelwater en inktspoelwater is een veelvoorkomende toepassing waar Chemtrade International zich al velen jaren in specialiseert. In de sectoren van inkten, coatings en lijmen vindt de afvalwaterbehandeling niet alleen plaats bij de producenten van deze middelen, maar ook bij de gebruikers en verwerkers. Maar wat is fysisch chemische afvalwaterzuivering en welke processen komen daarbij kijken? We leggen het hieronder uit.

Chemische waterzuivering: wat houdt het in?

Fysisch-chemische afvalwaterzuivering wordt vooral toegepast bij afvalwaterbehandeling dat niet biologisch te zuiveren is. De behandeling van afvalwater is met name gericht op het verwijderen van vaste delen, zwevende stoffen, olie, zepen en opgeloste anorganische stoffen, zoals zware metalen. Bij fysisch chemische waterzuivering worden de vervuilende componenten verwijderd en gevormd tot een slib dat makkelijk kan worden afgescheiden.

Industrieel afvalwater afvoeren

De industrie, zoals de lijm-, inkt- en coatingindustrie, gebruikt veel water voor onder andere reiniging en aanmaak van producten. Hierdoor is er veel afvalwater wat gezuiverd moet worden, dit gebeurt dan ook veel middels fysisch chemische waterzuivering. Afvalwaterbehandeling is een vitaal proces voor veel verschillende industrieën. Bedrijven moeten op een verantwoorde manier omgaan met afvalwaterzuivering om het milieu zo min mogelijk te belasten. Dit is precies waar Chemtrade International bij helpt. De verschillende soorten verontreiniging van afvalwater vereisen diverse technologieën om het afvalwater te zuiveren. Hiervoor heeft Chemtrade International technologieën in huis om voor verschillende ‘afvalwaterproblemen’ een oplossing te leveren.

Processen bij industrieel afvalwater

Spoelwaterstromen komen vrij bij onder andere verf-, coating-, inkt- en lijmfabrikanten, drukkerijen en kartonnage bedrijven. Het gaat dan vooral om de aanmaakkuipen waar producten in gemengd worden en die gespoeld worden na gebruik. Het spoelwater wat dan vrijkomt bevat uiteraard een gedeelte van de verf, coating, lijmen of inkten die erin gemengd zijn en deze stoffen worden dan verwijderd middels een afvalwaterbehandeling. Dit spoelwater dient te worden opgevangen en gereinigd alvorens het geloosd mag worden.

Ook bij de houtverwerkende industrie, waar veel coating processen en verlijmingen plaatsvinden, komen dergelijke spoelwaterstromen vrij. Hierbij is afvalwaterbehandeling/afvalwaterzuivering ook aan te raden.

Afvalwaterbehandeling chemie

Voor afvalwaterbehandeling van al deze afvalwaterstromen is een fysisch chemische aanpak een effectieve manier om de bezwaarlijke stoffen uit het afvalwater te halen en een filtraat over te houden dat aan de lozingseisen voldoet. De poedervormige reactie splitsing middelen worden hierbij vaak toegepast. Hiervoor is een brede range aan producten verkrijgbaar om de verschillende type afvalwaterstromen te kunnen behandelen. In bepaalde gevallen wordt er een zogenaamde voorsplitsing gedaan bij afvalwaterbehandeling of afvalwaterzuivering met behulp van een emulsiesplitter, die een coagulerende werking heeft.

Bij de steeds sterkere bindingsmiddelen is dit zeker noodzakelijk. Daarnaast is er een range van specifieke coaguleermiddelen voor oplosmiddel houdende lakken. Dit treft men nog aan bij bijvoorbeeld natlakprocessen met een waterwand. Incidenteel kan er bij hoge concentratie en gebonden zware metalen gebruik gemaakt worden van een zware metalen splitter.

Afvalwaterrecycling

Door de stijgende kosten van water willen steeds meer bedrijven het vrijgekomen filtraatwater na de afvalwaterbehandeling of afvalwaterzuivering hergebruiken. Afvalwaterrecycling is mogelijk bij bijvoorbeeld lijmaanmaak. Er kan dan gekozen worden voor een sulfaatvrij en chloridearm product. Hiermee wordt voorkomen dat de concentratie sulfaat en chloride niet verhoogd wordt in het filtraat.

Behandelinstallaties bij afvalwaterbehandeling

Het volume van de afvalwaterstromen kan erg verschillen. Wij hebben een zeer breed aanbod afvalwaterinstallaties. Van zeer compacte tot continue installaties of batch installaties, die vele kubieke meters afvalwater effectief kunnen zuiveren.

In de lijm-, coating en inktindustrieën ziet men echter veelal dat het afvalwater batchgewijs behandelt wordt. Het industrieel afvalwater  afvoeren wordt bij voorkeur eerst in een grote buffer opgevangen om zo eventuele pieken in de belastende stoffen van een afvalwaterstroom te ‘dempen’. Hierdoor verloopt de afvalwaterzuivering naar de afvalwaterbehandelingsinstallatie zo stabiel en gelijkmatig mogelijk. Ontdek meer over onze installaties of neem direct contact met ons op.

Neem vrijblijvend contact op