Biologische Afvalwaterbehandeling

Bij een biologische afvalwaterzuivering is het doel om door middel van micro-organismen chemische en organische afvalstoffen uit het water te halen. Hiervoor is een optimaal leefklimaat voor deze micro-organismen van groot belang.

Chemtrade International bv heeft voor optimalisatie van de biologische waterzuivering een reeks producten van Solustep SA in het pakket. Dit omvat onder meer diverse nutriëntenformuleringen van stikstof en fosforzuur waarmee stikstoffen fosfortekorten van een biomassa vermeden (preventieve werking) of gecorrigeerd (herstellende werking) kunnen worden.

Nutriëntenformulering op basis van stikstof en fosforzuur, waarmee stikstof- en fosfortekorten van een biomassa vermeden (preventieve werking) of gecorrigeerd (herstellende werking) kunnen worden.
Stikstof en fosfor spelen een fundamentele rol in verscheidene mechanismen die onmisbaar zijn voor het leven van bacteriën (structuur, groei, energie, etc.). Industrieel afvalwater heeft over het algemeen maar zelden en evenwichtige samenstelling aan nutriënten, zodat het gehalte aan P en/of N regelmatig moet worden bijgesteld. In de meeste gevallen kan de theorie van 100C/5N/1P worden gebruikt voor biologische actiefslibinstallaties die met aangroei of met anaerobe behandeling werkt. De formule van SOLUSTEP B6153N heeft een stikstof/fosforverhouding van ongeveer 4.

Nutriëntenformulering op basis van stikstof en fosforzuur, waarmee stikstof- en fosfortekorten van een biomassa  vermeden (preventieve werking) of gecorrigeerd (herstellende werking) kunnen worden.
Stikstof en fosfor spelen een fundamentele rol in verscheidene mechanismen die onmisbaar zijn voor het leven van bacteriën (structuur, groei, energie, etc.). Industrieel afvalwater heeft over het algemeen maar zelden en evenwichtige samenstelling aan nutriënten, zodat het gehalte aan P en/of N regelmatig moet worden bijgesteld. In de meeste gevallen kan de theorie van 100C/5N/1P worden gebruikt voor biologische actiefslibinstallaties die met aangroei of met anaerobe behandeling werkt. De formule van SOLUSTEP B6182N heeft een stikstof/fosforverhouding van ongeveer 5.

Groeiversneller voor micro-organismen.
Solustep B 6300 is een geconcentreerd product, bestaande uit natuurlijke, van oorsprong plantaardige, colloïdale substanties, speciaal ontwikkeld om e ontwikkeling van het microbiële leven in stedelijke en industriële zuiveringsinstallaties te bevorderen en te versnellen.

Groeiversneller en input van koolstof voor biologisch bekken.
Solustep B 6370 is een geconcentreerd product, bestaande uit natuurlijke, van oorsprong plantaardige, colloïdale substanties, speciaal ontwikkeld om de ontwikkeling te bevorderen en te versnellen, maar ook voor de input van eenvoudig langs biologische weg op te nemen koolstof.

Biologische oplossing voor de verwerking van vetten.
Solustep B 6310 is een 100% natuurlijke formulering, noodzakelijk voor de verwerking van dierlijke of plantaardige vetten.

Ontschuimers
Bij diverse biologische waterzuiveringen en biovergister worden ontschuimers ingezet.
Deze zijn nodig om ongewenste schuimvorming tegen te gaan.
Door het ontstaan van gassen die naar het oppervlak drijven ontstaan schuimvorming.
Dit schuim werkt nadelig voor de capaciteit van de installaties en kan problemen veroorzaken
in meetapparatuur en leidingwerk. Door het inzetten van ontschuimers kunnen deze problemen
voorkomen worden. Hiervoor zijn speciale ontschuimers ontwikkeld die gericht deze schuimvorming
kunnen afbreken en tegengaan.

Neem vrijblijvend contact op!