Afvalwaterbehandeling

Afvalwaterbehandeling komt in veel industrieën voor. Hierbij worden afvalwaterstromen gecreëerd die zonder reiniging niet direct geloosd mogen worden op het riool of oppervlaktewater. Denk hierbij aan het spoelen van batch-aanmaakketels voor inkten of verven tot het wassen van caterings-trolleys in wasserijen bij vliegtuigmaatschappijen. Het efficiënt behandelen van dit afvalwater is van groot belang om zo tegemoet te kunnen komen aan de gestelde emissie-eisen en zo het milieu zo min mogelijk te belasten.
Chemtrade international bv richt zich specifiek op deze industriële afvalwaterbehandeling.

Uiteraard zijn er veel soorten afvalwater met elk zo zijn eigen vuilbelasting. De afvalwaterbehandeling dient hier goed op afgestemd te zijn. Doel is om de vervuiling ‘vrij’ te maken uit het afvalwater vervolgens uit te vlokken en deze er dan middels een filtermedium uit te onttrekken. Deze vervuiling bestaat veelal uit vaste stoffen die al dan niet in een emulsie gebonden kunnen zijn. Het kan hier gaan om kleurpigmenten maar ook om zware metalen als zink en ijzer. Ook reduceren van Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV) is een belangrijke parameter bij veel afvalwaterstromen.

Afvalwater kan in een continue stroom of batchgewijs vrijkomen. Afhankelijk hiervan dient de afvalwaterbehandeling hier op afgestemd te worden. Bij continue stromen worden meestal vloeibare producten ingezet en bij batchgewijze afvalwaterbehandeling is zeer goed te werken met samengestelde poederproducten. Het scheiden van het gecreëerde vuilslib en het schone water kan eveneens middels een continue of batchsysteem geschieden. Denk bijvoorbeeld aan een bandfilter (continue) of een kamerfilterpers (batch).

Voor bedrijven die afvalwater genereren is het natuurlijk van het grootste belang dat het geloosde water aan de gestelde normering voldoet. Daarnaast dienen ook de exploitatiekosten in beschouwing genomen te worden en moeten deze in verhouding zijn tot het resultaat. Hierbij hoort dan ook een effectief product waar de dosering past bij het soort afvalwater. Chemtrade international bv werkt voornamelijk met fysisch chemische afvalwaterbehandeling. Dit houdt in dat er als het mogelijk is met een samengesteld poederproduct gewerkt wordt. Hier zitten meerdere stappen in zoals coagulatie, absorptie en flocculatie. Door de samenstelling aan te passen kan er voor zeer veel uiteenlopende afvalwaterstromen een passende oplossing geboden worden. Ook als de samenstelling van het afvalwater wijzigt kan hier eenvoudig op ingespeeld worden. Het inzetten van één product maakt het ook makkelijker voor de operator van de afvalwaterzuivering.

Chemtrade international bv levert naast chemie ook (semi) automatische afvalwaterbehandelingssystemen. Meer hierover op de pagina ‘Afvalwaterbehandelingsinstallaties’ die u in het pop-up menu rechts kan vinden. Of klik hier direct op de link.

Chemtrade international bv adviseert bedrijven al jaren over de diverse mogelijkheden en oplossingen voor de juiste afvalwaterbehandeling. Om tot een goede keuze te komen welke chemische afvalwaterbehandeling de beste oplossing is biedt Chemtrade een geheel vrijblijvend productonderzoek aan in ons laboratorium. Hierbij is naast 10 liter representatief afvalwater een ingevuld afvalwatersheet wenselijk. Wanneer er aan lozingseisen voldaan moet worden stuurt u dan de lozingseisen mee. Wij analyseren het afvalwater en kijken in ons laboratorium of het behandelde afvalwater voldoet aan de gestelde eisen. Wanneer u geïnteresseerd bent in een klantgerichte oplossing of een vrijblijvende kijk op uw huidige behandelmethode, neemt u dan contact met ons op of stuur representatief afvalwater met de ingevulde afvalwatersheet naar ons op. Na twee weken nemen wij dan contact met u op om de bevindingen met u te bespreken en het voorgestelde product te demonstreren.

Neem vrijblijvend contact op!