Afvalwaterbehandeling

Efficiënte aanpak van afvalwaterbehandeling is in het huidige klimaat zeer belangrijk. Steeds meer bedrijven hebben in hun bedrijfspolicy ‘milieu’ en het ‘verminder van CO² ` uitstoot hoog op hun prioriteitenlijst staan. Door een verlaging van de uitstoot dragen deze bedrijven positief bij aan een beter leefklimaat voor de volgende generatie. ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ is geen trend meer maar de norm. Daarom wordt er op het gebied van afvalwaterbehandeling kritisch gekeken naar de beste en milieu vriendelijkste oplossing.

In veel verschillende industrieën komen bij het productieproces afvalwaterstromen voor. Deze stromen zijn zeer divers, hierbij kunt u denken aan het spoelen van batch-aanmaakketels voor inkten of verven tot het na-spoelen van caterings-trolleys in wasserijen bij vliegtuigmaatschappijen. Ook zijn er veel productiebedrijven die het vervuilde afvalwater behandelen om het daarna weer te hergebruiken voor zowel de productie- dan wel spoeldoeleinden. Dit hergebruik van afvalwater kan in het kader van energieverbruik, milieubelasting en CO2 voetprint natuurlijk lozingskosten besparen, zeker wanneer het water recyclen met hoge temperatuur gebeurt. ( zie recyclen+BKL) Hiermee kan men besparen op lozingskosten maar ook op reinigingsproducten en eventuele opwarmen van proceswater. Voor afvalwaterbehandeling heeft Chemtrade International tegenwoordig sulfaat-vrije, chloride-arme reactie splitsingsproducten.

Bedrijven hebben bij de afvalwaterbehandeling belangrijke pijlers die van belang zijn voor een goed werkend afvalwatersysteem. Naast dat het effluent moet voldoen aan de eisen die het waterschap stelt, moet de afvalwater -behandeling simpel zijn en een grote variatie in aanbod aankunnen. De afvalwaterbehandeling mag niet te veel tijd vergen en uiteraard zijn de operationele kosten van de behandeling ook belangrijk. Voor de behandeling van afvalwater zijn verschillende mogelijkheden waarbij Chemtrade International zich vooral richt op de fysisch chemische afvalwaterbehandeling. Door toevoeging van organische chemicaliën aan het afvalwater is er een minimale belasting van het water en milieu. Tevens is er niet veel energie nodig om de chemische afsplitsing in het afvalwater te verkrijgen. Ook in het rest-slib zijn de achtergebleven sporen van deze chemicaliën niet belastend voor het milieu.

Naast bovenstaande voordelen is het met chemische afvalwaterbehandeling mogelijk om zeer specifiek voor iedere afvalwatersoort een product samen te stellen. Waarbij vaak in 1 product verschillende soorten emulsie, absorptie en flocculerings-chemicalien samen zitten. Hierdoor kan er voor iedere klant een gerichte oplossing voor zijn afvalwaterbehandeling gerealiseerd worden. De operator hoeft dan slechts door een visuele controle te kijken of er iets meer of iets minder product gedoseerd hoeft te worden. Niet alle afvalwaterbehandelingsinstallaties zijn geschikt om met een poedervormig product te werken. Hiervoor heeft Chemtrade International vloeibare producten in hun pakket.

 

Na de chemische afvalwaterbehandeling volgt een scheidingsfase van restwater en flocculatie slib. Dit gebeurt door middel van een filtermedium waarbij een filtervlies, bandvlies , kamerfilterpers en bandfilterpers tot de mogelijkheden behoren. De keuze hierin is enorm. Uiteraard zijn al deze stadia van voorbehandeling, behandeling en filtreren te combineren in 1 installatie. Hierbij zijn alle onderdelen afgestemd op het volume aanbod van het afvalwater.

Chemtrade International BV adviseert bedrijven al jaren over de diverse mogelijkheden en oplossingen voor de juiste afvalwaterbehandeling. Om tot een goede keuze te komen welke chemische afvalwaterbehandeling de beste oplossing is biedt Chemtrade een geheel vrijblijvend productonderzoek aan in ons laboratorium. Hierbij is naast 10 liter representatief afvalwater een ingevuld datasheet wenselijk. Wanneer er aan lozingseisen voldaan moet worden stuurt u dan de lozingseisen mee. Wij analyseren het afvalwater en kijken in ons laboratorium of het behandelde afvalwater voldoet aan de gestelde eisen. Wanneer u geïnteresseerd bent in een klantgerichte oplossing of een vrijblijvende kijk op uw huidige behandelmethode, neemt u dan contact met ons op of stuur representatief afvalwater met de ingevulde afvalwatersheet naar ons op. Na twee weken nemen wij dan contact met u op om de bevindingen met u te bespreken en het voorgestelde product te demonstreren.

Afvalwaterbehandeling

Neem vrijblijvend contact op!