Geureliminatoren

Geurbestrijding bij afvalwater

Door de vorming van bacteriën in afvalwater kan er een hinderlijke geur vrij komen.
Het water is als het ware aan het ‘rotten’.
Veelal wordt dit veroorzaakt door het ontstaan van sulfides hier ontstaat dan een ‘rotte eierlucht’.
Dit proces wordt in gang gezet het ontbreken van zuurstof in het water.
Dit kan diverse oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door een zware belasting van het water waardoor het BOD of COD sterk stijgt.
Hiermee neemt dus de aanwezige zuurstof snel af en het effect hiervan is weer dat er sulfaatreductie optreed.
Zie het als een rottingsproces van de in het water aanwezige levende organismen. Hierdoor ontstaat dus stank.

Het behandelen van deze stank kan op meerdere manieren maar welke is passend?
Komt deze overlast maar weinig voor dan is het meest eenvoudige om de effecten korte tijd te bestrijden.
Is het structureel dan moeten er constructieve maatregelen genomen worden. denk hierbij aan bodemverbetering en continue toevoegen van zuurstof.
Voor het snel en op korte termijn verminderen van de overlast kunnen er middelen ingezet worden die zorgen dat de geur ingeperkt wordt.

De werking van de EFAZYM is gebaseerd op het absorberen en neutraliseren van de geur. Tevens activeert, stabiliseert en regenereert het de biologische voedingsbodem. Het middel dient continue toegevoegd te worden in de waterstroom.