Afvalwaterchemicaliën

Voor afvalwaterchemicaliën geldt dat deze makkelijk geïmplementeerd moeten kunnen worden in de eventueel bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie of welke het best aansluiten bij het productieproces bij nieuwe installaties. Elk soort afvalwater vraagt om een eigen aanpak. Hieronder een overzicht van de groepen afvalwaterchemicaliën die wij onderscheiden, hierbij staan ook de zogenaamde hulpmiddelen vermeld.

Coaguleermiddel

Waterverontreinigende stoffen, zoals oplosmiddelhoudende of water vermengbare lakdeeltjes en andere organische en anorganische stoffen worden met behulp van een coaguleermiddel omhuld waardoor deze uit het water verwijderd kunnen worden. Tegelijkertijd worden in het omloopwater de aanwezige oplosmiddelen door absorptie gebonden. De standtijd van het omloopwater wordt hier aanzienlijk door verhoogd, wat bijdraagt aan aanzienlijke vermindering van afvoer en onderhoudskosten aan de installatie.

Emulsiesplitser

In talrijke industrieën komen tegenwoordig in grote mate afvalemulsies en oliehoudend afvalwater voor, die zonder chemisch of fysische behandeling niet geloosd kunnen worden. EFA Chemie heeft een emulsiesplitser ontwikkeld waarmee het mogelijk is om zonder moeilijk technische processen afvalwateremulsies succesvol te behandelen. De emulsiesplitser destabiliseert de te behandelen emulsies en bewerktstelligd hiermee de scheiding van afval- en schoonwater.

Reactie-scheidingsmiddel

Reactiescheidingsmiddel bedoeld voor de behandeling van organisch belast afvalwater met zware metalen en/of oplosmiddelen. In het bijzonder emulsies, dispersies, was- en proceswater zoals watergedragen laksystemen kunnen hiermee succesvol behandeld worden.

Vlokkingshulpmiddelen

Vloeibare of granulaatvormige vlokkingshulpmiddel concentraat. In combinatie met ander EFA producten te gebruiken.

Ontschuimers

Ontschuimers voor watergedragen verfsystemen, kunststof dispersies en oplosmiddelhoudende lakken. Voor toepassing in afvalwaterbehandelingsinstallaties, koel- en verdampingssystemen maar ook biogas en food sector.

Biocides en geurverwijderaars

Biocides en geurverwijderaars voor het verwijderen van geurgassen, slijmopbouw en bacteriële aantasting van waterstromen, biologische zuiveringsinstallaties en autowasstraten.

Zwaar metalen behandeling

Zwaar metaal behandeling voor galvanotechnieken, elektronica en leer verwerkende industrie maar ook afvalverbrandingsinstallaties en automobielindustrie. Speciale serie complex splitsers voor complex gebonden metalen.

Meer informatie over deze producten?