Afvalwaterchemicaliën

Voor afvalwaterchemicaliën geldt dat deze makkelijk geïmplementeerd moeten kunnen worden in de eventueel bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie of welke het best aansluiten bij het productieproces bij nieuwe installaties. Elk soort afvalwater vraagt om een eigen aanpak. Hieronder een overzicht van de groepen afvalwaterchemicaliën die wij onderscheiden, hierbij staan ook de zogenaamde hulpmiddelen vermeld.

Coaguleermiddel

Waterverontreinigende stoffen, zoals oplosmiddelhoudende of water vermixbare lakdeeltjes en andere organische en anorganische stoffen worden omhuld en gecoaguleerd waardoor deze uit het water verwijderd kunnen worden. Tegelijkertijd worden in het omloopwater de aanwezige oplosmiddelen door absorptie gebonden. De standtijd van het omloopwater wordt hier aanzienlijk door verhoogd, wat bijdraagt aan aanzienlijke vermindering van afvoer en onderhoudskosten aan de installatie.

Emulsiesplitser

In talrijke industrieën komen tegenwoordig in grote mate afvalemulsies en oliehoudend afvalwater voor, die zonder chemisch of fysische behandeling niet geloosd kunnen worden. EFA Chemie heeft een emulsiesplitser ontwikkeld waarmee het mogelijk is om zonder moeilijk technische processen afvalwateremulsies succesvol te behandelen. De emulsiesplitser destabiliseert de te behandelen emulsies en bewerktstelligd hiermee de scheiding van afval- en schoonwater.

Reactie-scheidingsmiddel

Dit product is bedoeld voor de behandeling van organisch belast afvalwater met zware metalen en/of oplosmiddelen. In het bijzonder emulsies, dispersies, was- en proceswater zoals watergedragen laksystemen kunnen hiermee succesvol behandeld worden.

Vlokkingshulpmiddelen

Vloeibare of granulaatvormige vlokkingshulpmiddel concentraat. In combinatie met ander EFA producten te gebruiken.

Ontschuimer

Bij het ontschuimen van watergedragen verfsystemen, kunststof dispersies en oplosmiddelhoudende lakken. Voor toepassing in afvalwaterbehandelinginstallaties, zoals koel- en verdampingssystemen.

Biocide en geureliminatoren

Voor het verwijderen van geurgassen, slijmopbouw en bacteriële aantasting van waterstromen, biologische zuiveringsinstallaties en autowasstraten.

Zwaar metalen behandeling

Zwaar metaal behandeling voor galvanotechnieken, elektronica en leer verwerkende industrie maar ook afvalverbrandingsinstallaties en automobielindustrie. Speciale serie complex splitsers voor complex gebonden metalen.

Meer informatie over deze producten?