Passende afvalwateroplossing voor verffabrikant

Passende afvalwateroplossing voor verffabrikant

PC300 afvalwaterbehandelinsinstallatie

PC300 batchinstallatie

Chemtrade international bv heeft voor één van de vooraanstaande verffabrikanten in ons land een passende oplossing geleverd voor het afvalwater. Dit afvalwater, wat bestaat uit spoelwater uit de productieketels, wordt in batches behandelt in een compacte bandfilterinstallatie. Door gebruik te maken van een effectief EFAPUR reactiesplitsingsmiddel wordt het afvalwater ontdaan van alle bezwaarlijke stoffen en voldoet hiermee aan de lozingsnormeringen. De afvalwaterbehandelingsinstallatie werkt geheel geautomatiseerd. Belangrijk is dat er ook dat er een voldoende grote buffer voor het spoelwater aanwezig is, dit zorgt voor stabielere waarden van het afvalwater. Denk hierbij aan pH schommeling en vaste stof gehaltes.

Zoekt u ook een passende oplossing voor uw afvalwaterstroom neemt u dan gerust eens contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.

PC300 Bandfilterinstallatie

PC300 Bandfilter